UPISI U DOM U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./24.


Srednjoškolski đački dom Osijek

Upisi u učeničke domove provodit će se elektroničkim putem, preko mrežne stranice Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (ISPUUD) domovi.e-upisi.hr https://domovi.e-upisi.hr/

Uvjeti prijave i upisa definirani su Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja, koju možete vidjeti u prilogu:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_65_1083.html

Na temelju navedene Odluke objavljujemo NATJEČAJ za upis u Srednjoškolski đački dom Osijek u 2023./24. g. https://www.sddosijek.com/storage/app/media/Dokumenti/Natje%C4%8Daji/Prijam%20u%C4%8Denica%20u%20dom/Natje%C4%8Daj%20za%20prijam%20u%20u%C4%8Deni%C4%8Dki%20dom%202023-2024.pdf

Molimo vas da Odluku i Natječaj pažljivo pročitate, a ukoliko su vam potrebne dodatne informacije vezano uz upise ili boravak u Srednjoškolskom đačkom domu Osijek, možete se obratiti stručnoj suradnici pedagoginji Karolini Jukić, predsjednici Povjerenstva za upis, na mail info@sddosijek.com