Kontakt


Srednjoškolski đački dom Osijek

Srednjoškolski đački dom Osijek

Stjepana Radića 6

31 000 Osijek, Hrvatska


Kontakti:

031/211-107 - centrala

031/211-108 - telefax


RAVNATELJICA: Milica Knežević, prof.

Email: ravnateljica@sddosijek.com

Tel: 031/211-109


PEDAGOG: mr. sc. Karolina Jukić, prof.

Tel: 031/210-098


Odgajateljice

Tel: 031/211-106

031/213-064

Email: info@sddosijek.com


TAJNIK: Damir Doležal, dipl. iur.

Email: ured@dom-srednjoskolski-djacki-os.skole.hr

Tel: 031/215-518


RAČUNOVODSTVO: Katarina Špionjak, mag. oec.

Email: katarinasdd@gmail.com

Tel: 031/213-073


EKONOM: Robertina Anđelić, dipl. oec.

Email: robertina.sdd@gmail.com

Tel: 031/213-074